Bij elk ontwerpproces komt uiteindelijk een prototype om de hoek kijken. Op die manier krijg je het beste inzicht in wat doet wat het moet doen en welke aspecten verbetering nodig hebben om het te laten werken zoals je wil. Door kritisch te zijn op je prototype en deze te toetsen aan alle eisen, verbeteringen door te voeren, een nieuw prototype te ontwikkelen, deze weer controleren aan de hand van de eisen, et cetera, komt uiteindelijk het eindproduct tot stand. Je zit tijdens het lezen hiervan waarschijnlijk al de hele tijd aan een fysiek product te denken. Echter, waarom zou je niet hetzelfde proces kunnen doorlopen als het aankomt op een service in plaats van een fysiek product? Dit artikel zal gaan over prototyping services.

Waarom je het zou doen

Prototyping services, wat is het nut hier dan van? Eigenlijk is je doel gewoon precies hetzelfde als bij een fysiek product. Een prototype maken van een service is ervoor bedoeld om de service steeds verder te verbeteren totdat het volledig naar je wens is. Het doel van een prototype maken van een fysiek product en van een service is dus precies hetzelfde. Je kunt je echter voorstellen dat het maken van het prototype volledig anders zal verlopen. Wat moet je je voorstellen van prototyping services? Dat lees je in de volgende alinea.

Wat je te doen staat

Je stelt eerst het programma van eisen samen net zoals je dit zou doen bij een fysiek product. Hierin staan alle vereisten waar jouw service aan moet voldoen. Daarnaast is het belangrijk om jezelf een aantal vragen te stellen als het aankomt op prototyping services. Vraag jezelf af wat er gebeuren moet, wat je hiervoor nodig hebt, welke aspecten je zelf kan regelen en waar je hulp bij nodig hebt. Kijk daarnaast welke mensen betrokken dienen te worden bij de service. Dit noteer je allemaal en dat is eigenlijk al gelijk je prototype. Vervolgens is het de bedoeling te kijken of hiermee aan alle eisen wordt voldaan. Indien nodig verbeter je tot je tevreden bent. Hopelijk weet je nu iets meer over prototyping services.